slide1 slide2 slide3 slide4

Vítejte na stránkách obce Libkov v Pardubickém kraji

Vítejte na stránkách obce Libkov v Pardubickém kraji

Vítejte na stránkách obce Libkov v Pardubickém kraji

Vítejte na stránkách obce Libkov v Pardubickém kraji

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Libkov

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.

Lze uvést také

a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení:

Starosta obce: 721 868 593

Kancelář: 606 709 676

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Libkov
Libkov 31
538 25 Nasavrky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Libkov 31
538 25 Nasavrky

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 16:00 - 18:00 hod

Středa: 8:00 - 13:00   16:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 469 677 939

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

http://obec-libkov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Oficiální emailová adresa: iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní forlmulář na internetových stránkách

4.8 Další elektronické adresy

-

5. Případné platby lze poukázat

276363945/0300

6. IČ

00270393

7. DIČ

CZ00270393

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě, lze poukázat hypertextovým odkazem.

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře

Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.

Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.

Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

 
 
 
 

Živéobce.cz

CzechPOINT

sdh

hostinec